Impressie Bespanhappening

SYMPOSIUM ‘VAN BESPANNER NAAR RACKETTUNER’ OP 12 November 2017 IN DOORN

'Meten=weten=begrijpen=toepassen – Van bespanner naar rackettuner'. Met dit motto organiseert Stringway een symposium over het juiste gebruik van meetwaarden voor het tunen van rackets.

Meetwaarden vertalen naar rackettuning

Aanleiding voor het symposium vormen volgens Stringway, initiatiefnemer van het bespanners- en rackettunersplatform NL Racketforum, de introductie van de Stringlab 2 en de vele vragen die het bedrijf krijgt over de juiste interpretatie van de meetgetallen bij het tunen van een racket voor een bepaalde speler. Tijdens de bijeenkomst wordt het correct meten van alle rackettechnische eigenschappen (wat mogelijk is met de Stringlab 2) gedemonstreerd en wordt toegelicht hoe de uitkomsten vertaald kunnen worden naar een individuele rackettuning.

Voor tennis- en badmintonbespanners

Het symposium vindt op zondag 12 november 2017 plaats in Tennis- & Businesscenter Heuvelrug in Doorn. In de ochtend vanaf 10 uur te beginnen met theorie en aansluitend praktijk bespannen. Aan de orde komen de volgende meeteigenschappen, rekeigenschappen van snaren, hardheid van de bespanning, buigstijfheid van de steel en swingweight van het racket.

Eigenschappen die de speler het meest voelt

Het optimaal tunen van het racket is het belangrijkst voor talentvolle jeugd, voor degenen met armblessures en voor de clubspelers met een beperkte techniek. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt nader ingegaan op de vraag welke eigenschappen de speler het meest voelt, om die vervolgens bij het tunen het zwaarst te laten wegen. Zo kan de hardheid van de bespanning belangrijker zijn dan de voorkeur voor een bepaald type snaar. Alle functies van de Stringlab 2 worden uitvoerig gedemonstreerd en er is ruimschoots voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen.

Deelnemers betalen een tegemoetkoming in de kosten, namelijk  17,50 per persoon. Inschrijven kun je via de volgende link:

 

Laatste Bespanhapping

Sport-Inn Gerritsen is steeds nauw betrokken bij de organisatie in Doorn.  De dagen bestaan uit een mix van theorie en praktijk over alles op het gebied van rackets bespannen. De vele deelnemers hebben mee gedaan aan één van volgende activiteiten; een basis of gevorderde praktijk-instructie racketbespannen, een lezing 'Van bespanner tot rackettuner' , uitleg over het customizen van rackets, een demonstratie badminton rackets bespannen, een lezing over de ERSA en workshops CS en MRT. Verder kon men snaren laten testen op de rekeigenschappen, en demonstraties van speciale bespantechnieken bijwonen. Met elkaar zijn er enorm veel ervaringen uitgewisseld en is er enorm veel kennis op bespangebied overgedragen. Een zeer geslaagd evenement! 

Impressie Bespanhappening  Nieuwe happening 2017 12  nov. 2017

Hoe is het met uw bespankennis en uw bespantechniek gesteld? Wat weet u eigenlijk over het bespannen van een racket? De bespanquiz die werd gehouden op de bespanhappening toonde aan dat een bespanner al veel weet. Maar om van bespanner naar een echte racket-tuner te komen kan er nog veel geleerd worden. Verdeeld over 3 sessies hebben bijna 100 deelnemers op 12 en 13 november 2010 onze bespanhappenigs bezocht. In een lezing kwamen veel ins- en outs van het bespanvak aan de orde. Kwaliteiten van de verschillende typen tennissnaren, keuze voor welke snaar bij welk type speler met welk type racket. Het verband tussen hardheid, bespankracht en racket. Wat is een nauwkeurige bespanmachine. Etc. etc. Naast de lezing was er gelegenheid om met elkaar te discussieren, machines te bekijken en vragen te stellen. Uit de vele reacties bleek wel dat er behoefte is aan uitwisseling van dit soort bespantechnische informatie.

 Wilt u zelf eens uw bespantechnische kennis testen, download dan hier de quiz. Mail ons de antwoorden en wij geven u de uitslag.